Generalforsamling

Generalforsamling

i FGH torsdag den 30. juni 2011 kl. 19.00

hos Stald Kejlberg

Sortenborgvej 39, 8600  Silkeborg

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referant
  2. Formandens beretning aflægges til godkendelse skriftligt og mundtligt
  3. Revideret regnskab aflægges til godkendelse skriftligt og mundtligt
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse. På valg Helle Heede & Maria Kejlberg
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisorer. På valg er Lasse Poulsen
  9. Fastsættelse af placering af næste års generalforsamling
  10. Evt.

Indkomne forslag og forslag til nye kandidater skal være formanden i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til kasserer Helle Heede – SMS 2343 1207 eller mail helle.heede@mail.tele.dk senest den 24. juni 2011.

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i FGH

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.