Fællesmøde

Indkaldelse til fællesmøde

Fraktionen af Ridefysioterapeuter og FGH indkalder hermed til fællesmøde.

Lørdag d. 18 /1-2014,  kl 14.00

På Hejsekro , Skærbæk vej 17,  Fredericia.

Hovedtemaet er samarbejdet mellem ridefysioterapeuter  og godkendte handicapridesteder.

Trænger ridefysioterapien til nye ”øjne”

Er den nuværende samarbejdsaftale med til at skabe trygge rammer og derigennem

en god og fremtidssikret behandling af patienterne ?

Kender vi hinandens roller ,dels under behandling men også som forretningspartnere ?

Ydernumre , og spekulation i disse . Hvordan sikre vi investeringer i heste , udstyr og faciliteter i forhold til en forholdsvis kort opsigelses frist.

Kunne man have et fælles beredskab i tilfælde af konflikt mellem ridestedet og ridefysioterapeuten ,eller skal vi have et skarpere regelsæt under samarbejdsaftalen således at vores forventninger til hinanden bliver tydeligere.

Hvordan står vi sammen i forhold til kommunerne , hvis der kommer reguleringer i

Ridefysioterapien.

Hvis du mener at nogle af disse punkter er vigtige for dig , eller har du helt andre udfordringer i hverdagen som du gerne vil drøfte i fælles forum er dette måske din mulighed for at blive hørt.

På podiet var – fra

 • FGH – Frank Kejlberg, Allan Hansen, Martin Holfelt og Helle Heede
 • Fraktionen af Ridefysioterapeuter – Bente Nellemose og Hanne Dahl Iversen

 

 

Velkommen ved Martin Holfelt.

Hvordan skal dagen foregå:

 • I hver gruppe skal, der være både fys/ejer/instruktør og ikke fra samme sted
 • 6 grupper – ca. 50 personer fremmødte – ca. halvt instruktør/ejer og fys
 • Vælg 1 ordfører i hver gruppe og hvem der skal fremlægge
 • Fortæl kort hvem I er og hvor fra
 • Ca. 1 timer til alle 4 spørgsmål
 • Problematikker / Udfordringer i hverdagen – Fysioterapeuter
 • Problematikker / Udfordringer i hverdagen – Rideinstruktører
 • Problematikker / Udfordringer i hverdagen – Ridestederne
 • Samarbejdet nu og i fremtiden

 

Gruppearbejdet startede kl.14.15

 

Referent Helle Heede

Ordstyrer Allan Hansen

 

Opsummering

Begge foreninger vil kigge på de indkomne problemer/ideer. Dernæst vil styregruppen snakke sammen. Ud fra det, der kommer frem, vil foreningerne arbejde videre enten individuelt eller i fællesskab.

Referatet af fællesmødet vil komme på begge foreningers hjemmesider.

Da vi ikke har alles mailadresser, vil referatet ikke blive mailet til de tilstedeværende.

Nederst findes en liste over nogen af deltagerne – de der skrev sig på listen. Det vil desuden fremgå, hvem der gerne vil hjælpe som vikar.

Tak for en godt og konstruktivt møde.

Mødet sluttede kl. 17.00

Problematikker / Udfordringer i hverdagen
Fysioterapeuter

 

Gruppe 1

 • Mangel på evidensbaseret viden i forhold til sundhedsstyrelsen nationale retningslinier for CP børn, da det, der findes, taler imod ridefys
 • Det skal laves
 • Hjælp til at lave database og alle fys’er indtaster i databasen
 • Henvisninger hjem fra lægen kan være besværlig – mere brug af Edifact

Gruppe 2

 • Hvem har ansvaret for hvad? – Forventningsafsteming
 • Korrekt hestemateriale – Det bliver svære og svære af få gode/egnede heste/ponyer
 • Ejer & ride instruktør contra ejer, der også er ride instruktør – i forhold til økonomi

Gruppe 3

 • Betydningen kommunerne har. Kommunerne betaler / Regionerne har administrationen af regningerne
 • Økonomien for rideskolerne/ride stederne
 • Skævdeling om praksisområder

 

Gruppe 4

 • Antal timer
 • Skævdeling af ydernr.
 • Om ydernr. benyttes fuldt ud, eller kun delvist, så anden kunne få glæde af de overskydende timer
 • Vikarer – hjælpere fast stab / rideskolerne
 • Heldagsskolen – betyder det mere aftenarbejde
 • Heldagsskolen – de unge trækkere får senere fri

Gruppe 5

 • Ens problemer for fys og instruktører – økonomien for at aflønne hjælpere og vikarer
 • Vikarliste både for fys og instruktør – samme sted

 

Gruppe 6

 • Kommunerne skærer ydereligere ned
 • Visitationsretten til kommunerne
 • 1 gang om ugen / flere gange om ugen i boost
 • Nationale retningslinjer – evidens
 • Vederlagsfri -> delvis egenbetaling
 • Kan måske fastholde flere, som hænger i tynd snor (Autisme, Downs og svagtseende)
 • Politisk emne

Efterfølgende kommentarer:

Kommunerne er et spøgelse / vi ved ikke, hvad de vil og mener

Problematikker / Udfordringer i hverdagen
Rideinstruktører

Gruppe 1

 • Mangel på overenskomst på instruktører og hjælpere
 • Hvem går instruktørerne/stederne til, hvis der er problemer

 

Gruppe 2

 • Samarbejdsproblemer
 • Udefinerbare ansvarsområder
 • Kurser løbende
 • Liste over afløsere

 

Gruppe 3

 • Afhængig af samarbejdet med fys
 • Vikar for fys – hvor længe, hvis langtidssyg
 • Kommer der ingen fys – ingen løn / økonomi for stedet

 

Gruppe 4

 • Instruktører – fysisk hårdt arbejde for instruktører – skuldre og ryg
 • Ingen overenskomst for instruktører

 

Gruppe 5

 • Instruktører har svært ved at skaffe hjælpere
 • Instruktører har svært ved at skaffe vikarer for hjælpere

 

Gruppe 6

 • Tidligere (indbygget i overenskomst) var ejeren også instruktør så pengene til instruktøren var indregnet i det samlede beløb til ride stedet. Hvad med pengene nu til instruktørerne?
 • Instruktørerne bange for fys.
 • Udrykningshold til afhjælpning af problemer – det skal bestå af både fyr og instruktør
 • Tager problemerne løbende ikke ’fredag i klassens time’ eller 1 gang om måneden
 • Frivilligt arbejde af instruktøren i oplæring af hest/hjælpere m.m.

Efterfølgende kommentarer:

I Midtjylland har fys’erne snakket om en vikar, der var ansat, som kunne tage rundt til de steder der manglede. Der skal nok timer til at dække en fuldtidsstilling. Evt. skulle fys indbetale til en pulje til afregning af differencen.

Problematikker / Udfordringer i hverdagen
Ridestederne

 

Gruppe 1

 • Økonomien – hjælpernes lønninger overstiger, det der gives
 • Behov for dialog fys / instruktør /sted
 • Kontaktpersoner – team med Fraktionen / FGH
 • 4 ryttere med bagrytter der melder korrekt fra er økonomisk dyrt for stedet
 • Betaler, om de kommer eller ej. Det koster med hjælpere / heste / sted

Gruppe 2

 • Økonomi
 • Stedet har den økonomiske investering, men ingen sikkerhed – Ydernr. er fys’ernes
 • Afbudsreglerne er dårlige – betaler ikke de ’faste omkostninger’
 • Mange steder er økonomien afhængig af ridefys – Specielt de store steder med mange timer ridefys

Gruppe 3

 • Afbudsregler
 • Økonomisk sikkerhed
 • Hvad sker i fremtiden???

Gruppe 4

 • Økonomi
 • Fys rejser – hvad så med økonomien / investeringerne
 • Hestevelfærd
 • Hestene redet af andre
 • Glade heste
 • Velredne heste

Gruppe 5

 • God økonomi medfører gode heste og fode hjælpere
 • Flere / mange timer medfører bedre hestemateriale og hjælpere

Gruppe 6

 • Mangler penge til ridestederne
 • Økonomi til at bruge tid til hjælpere og heste
 • Ridestederne skal tænke anderledes
 • Lægge sine æg i flere kurve -> ikke så afhængig af ridefys
 • Lav ridning også få den der ikke kan få henvisning
 • FOF hold
 • Andet handicapridning
 • Kommunerne / regionerne vil gerne skære i tilskuddene
 • Ene voksne hjælpere kan økonomien ikke hænge sammen, så er der ingen penge til ridestedet
 • Lokaletilskuddet kan falde, hvis nogle ride steder modtager lokaletilskud fra kommunen til Ridefys. Det er ikke lovligt
 • Grundhonoraret er inkl. ridehusleje, derfor kan der ikke søges tilskud fra kommunen til disse timer

Efterfølgende kommentarer:

 •  Brug FGH’s hjemmeside.
 • Der er faktisk en liste til vikar og stillinger, men den er kun brugt 1 gang.
 • Husk at checke om alle oplysninger, er der på dit medlemskab, samt oplyse om ændringer
 • Siden bliver ikke bedre, end man selv er med til at gøre den
 • Check mailadresser

Samarbejdet nu og i fremtiden

 

Gruppe 1

 • Aftaler med kommunen
 • Mæglergrupper
 • Praksisplan – der står ikke noget om, at man ikke må starte lige ved siden af – km-grænser på, hvor langt der skal være mellem stederne for at dele regionerne/landet mest optimalt

 

Gruppe 2

 • Ansvarsområder
 • Løbende afstemning instruktør/ejer/fys
 • Ikke vente på ’klassens timer’
 • Find den gode tone
 • Pli

Gruppe 3

 • En til En kontakt
 • Klub
 • Ejer som instruktør
 • Instruktør
 • God eller ikke god til at løse konflikter

Gruppe 4

 • Sikring ved konflikt ved uenighed
 • Steder / Fys med ved bordet
 • Nogle fys har ydernr. til 30 timer men bruger kun de 5

Gruppe 5

 • Opsigelse af kontrakt 3 måneder begge veje
 • Problematisk for stedet – med investeringer
 • Problematisk for fys ved dårligt samarbejde
 • Ting skal være i orden
 • Fys kan sælge sit ydernr. og flytte sin forretning
 • Det skal være lige for begge parter (usikkerheden / økonomisk risiko)

Gruppe 6

 • Instruktør ansat pr. time. – Hvor meget fritid skal man give til (klubben)?
 • Instruktøren siger noget/beklager sig til fys. – Bange for at alle (instruktør, hjælpere og rideklub) lider økonomisk eller må lukke, hvis fys bliver sur og rejser
 • Rejsehold af begge parter
 • Hotline

Efterfølgende kommentarer:

 • Profilering af handicapridning -> vurdering af grad
 • Elite – Landshold
 • David Amager er landstræner for Handicaprytterne
 • Rideudvalget hos DHIF – Dansk Handicap Idræts Forening
 • Tilmeld dig nyhedsbrev hos DHIF for at vide mere
 • Synlighed
 • Samlinger mellem FGH-medlemmer og Fraktionens-medlemmer
 • Inddragelse af instruktører og hjælpere af fys
 • Forstår vi at udnytte vores hjælpere
 • Giv ansvaret videre medfører en optimering af den dygtige hjælper/instruktør
 • Foredrag – Fællesmøder
 • 26. april holder Fraktionen Generalforsamling på Thomasminde i Jelling
 • Opfordre til at invitere sine instruktører med
 • Foredrag med motorisk usikre børn
 • Hvert 3. år er der Verdenskongres . I 2015 er det i Taiwan.
 • Fraktionen er fuldgyldigt medlem af HETI, der står for kongressen
 • Forslag om at DK (FGH og Fraktionen) arrangerer en Verdenskongres i 2018
 • Godt for synligheden i DK – Kommuner og regioner
 • ERFA-grupper
 • Arrangement tidligere på dagen
 • Hvor får man mere viden om instruktøruddannelsen?
 • Dialog på tværs
 • Fys har de faglige kompetencer om behandlingen
 • Møde årligt mellem FGH-medlemmer og Fraktionen – evt. hvert andet år
 • God dag / møde for begge parter
 • Hjemme på ridestederne – Kursus for hjælpere
 • Stedet betaler udgifter til diverse
 • Fys og hjælpere ligger gratis tid til
 • Erhvervskonsulent
 • Siger man må ikke læne sig tilbage
 • Tænk ud af boksen
 • Udvikle sin forretning
 • Det kan være både med og uden ridefys, så stedet ikke er så afhængig
 • Patienten vil have kvalitet
 • Find ud af hvad patienten synes er kvalitet
 • Det behøver ikke være det samme som ridestedet, instruktøren eller fys’en mener
 • Hvordan bliver vi bedre
 • Hvis FGH skal overleve kræver det at der bakkes op om FGH og FGH’s generalforsamling
 • ERFA-grupper blandet med fys og instruktører
 • Bedre samarbejde

Instruktører

Sigrid Bjørn Christensen – Vordingborg

2498 2287 – sbchorsholm@gmail.comKun fredagLinda Korsholm Jensen – Lønborgvej 7 – 6900  Skjern

2023 3857 Søs Møller Christensen – Stadsvej 107 – 7080  Børkop

6161 8536 – snurangaard@post.tele.dk Pernille de Neergaard

Thildegaard@live.dk Kim Hansen

2928 5648 Heidi Kleven

21 182 182 – straalen@straalen.dk Jonna McCabe

2061 0078 Niels E. Larsen – Suså Hestesportscenter Rita Thalund

6174 0315 – hovmarken@sport.dk Dorthe Hansen – Klintholm Ridecenter

4016 4203 – dortheogtommy@gmail.comVikarMorten Kahr

2563 4853 Elin R. Vestergaard – Hornstrup Ridecenter – Vejle

2182 6022 – fam-vestergaard@hotmail.dk

 

 

Ridefysioterapeuter

Anne Kierkegaard – Vejle

2851 5677 – annekierkegaard@hotmail.comKun tirsdag, torsdag og fredagMette S. Christensen – Vejle

2031 2226 – mette.sondertejer@grejsdalen.dk Helen Møller – Ulstrup

2063 2826 – helen.moeller@jubii.dk Merete Giørtz-Carlsen – Kolding

2121 6658 – meretegc@yahoo.dkIngen fast vikar

Kan hjælpe tirsdagDorte Pedersen – Ribe

2144 7730 – peternil@post10.tele.dk Marianne Holm

marianneholm@tele.mail.dk Marianne Nordensgaard – Egtved

2899 1944 – Marianne-nordensgaard@hotmail.comAlle dage undtagen torsdagJette Vestergaard

6136 7040 – jettevestergaaard@hotmail.comVikarTina Agerholm

22569302 – agerholmtina@gmail.comFredagMarjanne den Hollander

2048 9555 – marjannefys@gmail.com Susanne Gønss – Jægerspris

2025 0750 – susanne.goenss@gmail.com Gunhild Feddersen

2098 7718 – gf.fyd@hotmail.com Tina Fuglsang – Gram

2830 1155  – fuglsangtina@hotmail.com Bente Nellemose

4046 9398 – laasbyfys@mail.dk

 

Indkaldelse til fællesmøde
Fraktionen af Ridefysioterapeuter og FGH indkalder hermed til fællesmøde.
Lørdag d. 18 /1-2014, kl 14.00
På Hejsekro , Skærbæk vej 17, Fredericia.

Hovedtemaet er samarbejdet mellem ridefysioterapeuter og godkendte handicapridesteder.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>