Om FGH

Hvem er Foreningen af Godkendte Handicapridecentre?

FGH er en sammenslutning af handicapridecentre, godkendt af regionerne efter retningslinier fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter.

 

FGHs medlemmer borger for gode faciliteter og kyndig vejledning.

Udbyttet og fornøjelsen ved ridningen afhænger meget af faciliteterne, vejledningen og af hestenes egnethed. Især hvis man er syg eller handicappet, er det vigtigt, at ridningen foregår under kyndig vejledning og i trygge rammer.

Alle ridecentre, som er medlem af FGH lever op til nedenstående krav, som er med til at sikre en god og sikker oplevelse:

 • handicaprideinstruktør og ridefysioterapeut har godkendte specialkurser inden for handicapridning
 • ridehal og udendørs ridebane
 • opvarmet rytterstue i tilknytning til ridehallen
 • handicapvenligt toilet
 • handicappede adgangsforhold
 • personlift og opstigningsrampe/-grav i ridehallen
 • varieret udbud af specialuddannede, rolige og velskolede heste
 • kvalificerede hjælpere til gennemførelse af handicapridningen
 • mulighed for ridning med bagrytter

Mange af ridecentrene har ydereligere faciliteter, der gør det let og bekvemt for handicappede og syge, både før, under og efter ridetimen.

Spørg om ridecentret er medlem af FGH!

 

FGHs formål er, at fremme den faglige udvikling og udbrede kendskabet til handicapridning.

Desuden at fremme FGHs interesser arbejdsmæsigt og overenskomstmæsigt gennem stadig kontakt mellem Danske Fysioterapeuter og Sygesikringen.

Det ønskes også at etablere et godt samarbejde mellem ridefysioterapeuter, handicaprideinstruktører, brugere, patienter, handicappede, de handicappedes organisationer og offentlige mundigheder.

Der udveksles løbende erfaring mellem de godkendte handicapridecentre, instruktører og ridefysioterapeuter. Der holdes løbende kurser for både handicaprideinstruktører og ridefysioterapeuter under uddannelse.

 

I samarbejde med Dansk Handicap Idrætsbund og Danske Fysioterapeuter arbejder FGH på at udvikle og ajourføre kurserne til handicaprideinstruktør.

FGH gennemfører alene og i samarbejde med ridefysioterapeuterne videreuddannelseskurser og møderækker. Der udveksles løbende erfaringer mellem de godkendte handicapridecentre, instruktører og fysioterapeuter.

Kursuskriterier for Handicaprideinstruktøren.

Kursusrækken består af følgende enkeltdele:

 • Basiskursus m/rideprøve (4 timer)
 • Kursus I – teori/praktisk (torsdag-søndag)
 • 20 timers praktik – ulønnet
 • Opgave (hjemmeopgave)
 • Kursus II – teori (fredag-lørdag)
 • 20 timers praktik – ulønnet
 • Førstehjælpskursus (max 2 år gammel/min. 6 timer)
 • Kursus III – teori/praktisk (torsdag-søndag)

 

FGH varetager de godkendte ridecentres interesser i forhold tiloverenskomstforhandlingerne med Danske Fysioterapeuter og Sygesikringens Forhandlingsudvalg.

Der er lukket for kommentarer.