Om handicapridning

Ridning for alle

Ridning er til glæde for mange ryttere – raske, syge og handicappede. Selv personer med meget svære handicaps rider med stort udbytte. For de fleste er ridning en sport og en træningsform med sund motion, frisk luft, masser af gode naturoplevelser, livsglæde og et godt socialt samvær med dyr og mennesker.

Ridningens fysiske effekt er bla. forbedret balance, koordination og motorik, forbedret postural kontrol, aktivering og styrkelse af muskelstyrke, oget sensibilitet og kropsbevidsthed.

Fornøjelsen og udbyttet ved samværet med hesten og følelsen af at være mobil, er ubeskrivelig for mange. Især for bevægelseshæmmede, som sjældent selv har mulighed for at komme omkring i naturen.

 

Hvordan foregår ridningen?

Ridningen foregår på små hold. Da hesten er en slags ‘partner’ og ‘levende redskab’ i terapien, er det vigtigt, at hest og rytter passer godt sammen: hestens temperament og fysik, herunder hestens gangmønster, rygsving, bevægelser, højde og drøjde skal passe til rytterens behov og ridemæssige niveau.

Nogle ryttere har behov for hjælpemidler for at optimere behandlingen, f.eks. specialtøjler, lammeskind, specialsadler m.m., som også forefindes på ridecentret.

Ridningen forgår i ridehal eller på udendørs baner eller i naturen. Der er hjælpere tilstede, som kan gå ved siden af hest og rytter eller være bagrytter, dvs. sidde bagved rytteren, for at hjælpe denne med at holde balancen. Dette kræver naturligvis en hest, der er trænet og har fysik til dette.

 

Hvem kan gå til ridning på et godkendt handicapridecenter?

Mange forskellige patientgrupper og handicappede har gavnlig effekt af ridningen. Der findes muligheder for, at få økonomisk tilskud til behandling og træning. Der skelnes mellem flg.:

 • Ridefysioterapi
 • Handicapridning
 • Kompenserende specialundervisning

I henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til fysioterapeutisk behandling, kan der ydes vederlagsfri fysioterapi til personer med fysisk handicap.

Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til handicappede, hvor det fysiske handicap skyldes en varig ( langvarig ) lidelse, der henhører under en af de nedenfor beskrevne handicapgrupper.

Handicapgrupper omfattet af ordningen:

 1. Medfødt eller arvelig lidelse
  som f.eks. blødersygdom, cystisk fibrose, knogleskørhed (osteogenesis imperfecta), muskelsvind, rygmarvsbrok (spina bifida), spastisk lammelse (cerebral parese), Spielmeyer-Vogts syndrom m.fl.
 2. Erhvervede neurologiske lidelser
  som f.eks. polio, dissemineret sclerose, muskelsvindsygdomme, parkinsonisme, para-/tetraplegi, følger efter polyradiculitis, og andre neuropatier samt vaskulært betingede neurologiske lidelser (apopleksi m.fl.).
 3. Fysiske handicap som følge af ulykke
  herunder para-/tetraplegi efter læsion af rygmarven, større amputationer etc. (Det bemærkes, at personer med følger efter fjernelse af bryst/ablatio mammae ikke er omfattet af ordningen).
 4. Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion
  som følge af inflammatoriske gigtlidelser som f.eks. kronisk leddegigt (rheumatoid arthritis), psoriasisgigt, Mb, Bechterew m.fl.

Der kan dog forekomme afvigelser fra det ovennævnte i de enkelte regioner.

Der er lukket for kommentarer.