Tilskud

For personer som ikke er omfattet af sygesikringsoverenskomsten, findes der andre muligheder for handicapridning, f. eks.:

  • Kompenserende specialundervisning for bevægelseshæmmede, blinde og svagtseende.
  • Ridning for børn og unge under 18 år med tilskud efter § 23 i Lov om Social Service.
  • Ridning under forskellige ordninger, der er helt eller delvist betalt af kommunen.
  • Endvidere er der mulighed for den enkelte rytter at søge tilskud efter §28 i serviceloven og §82 i lov om aktiv socialpolitik.
  • Tilskud til kørsel, ledsagerordning, rideudstyr m. v.

Nærmere orientering om disse forskellige former fås på det enkelte ridecenter eller i ens kommune /hos ens sagsbehandler.

Der er lukket for kommentarer.